Để chú dậy cháu làm chuyện người lớn, Này cháu,Để chú dậy cháu làm chuyện người lớn vợ cháu bây giờ chú đang đụ mỗi ngày ồi. Tôi cấm anh chửi bới vợ tôi, ngược lại, anh phải cảm ơn cô ấy. Anh biết phải làm sao không, hãy ký vào tờ đơn ly hôn đó. Nếu anh không ký thì cô ấy sẽ không phải là vợ anh. Và ngay cả khi bạn không cần phải ký để cô ấy đi và theo tôi làm vợ của tôi. Bạn có biết chúng ta đang ở đâu không.