Từ ngày vào công ty, anh đã lọt ngay vào mắt bẩn của nó và tất nhiên những kế hoạch. Dự định cũng được đặt ra từ đây. Những cơ hội tốt liên tục đến và cuối cùng mục đích của anh ta đã được thực hiện trọn vẹn, đó là bắt cóc cô. Bị nhốt trong phòng tối, không có chống cự và la hét thì không có lý do gì để không lao thẳng vào. Tên giám đốc biến thái này Japanese Hardcore tội nghiệp.